Porta fiscus ingevulde aanslag kan ‘te hard uitpakken’ per hamburger | Binnenland

Dat blijkt uit de ‘Stand van de uitvoering’ door de fiscus, die staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) maandag naar de Kamer heeft gestuurd. Daarin zijn signalen van onder andere de Nationale Ombudsman opgenomen over de ‘ambtshalve aanslag’. Dat is de aanslag die de fiscus oplegt als mensen niet zelf hun aangifte doen, op basis van geschat inkomen. Het gebeurt tienduizenden keren per jaar.

Maar het blijkt in de praktijk wel eens verkeerd te gaan. Soms in het voordeel van de burger, anche het door de fiscus geschatte inkomen lager è dan in de realteit en iemand dus te weinig belasting betaalt. Maar soms is het ook in iemands nadeel en dat kan ‘hard uitpakken’, schrijft Van Rij. Vuoi een te hoog geschat inkomen kan naast een hogere belastingaanslag ook betekenen dat iemand minder toeslagen krijgt dan waar hij recht op heeft.

‘Doenvermogen’

Dat kan vooral problemen opleveren bij mensen met een beperkt ‘doenvermogen’, schrijft Van Rij. Die zijn niet snel geneigd om bezwaar aan te tekenen tegen de te hoge belastingheffing en zijn daar financieel de dupe van.

De fiscus wil daarom meer doen om een ​​​​te hoge aanslag te voorkomen. Bijvoorbeeld door mensen die geen aangifte hebben gedaan te bellen en hen alsnog oproepen om in actie te komen. Daarnaast zijn de instructies voor ambtenaren die de ‘ambtshalve aanslag’ opleggen aangepast. Ook kijkt de fiscus naar meer maatwerk bij boetes, die nu oplopen als mensen verzuimen aangifte te doen.

De Belastingdienst wil daarnaast het doen van de aangifte ‘nog sneller en eenvoudiger’ maken, schrijft Van Rij. Er moet een ‘verkorte aangifte’ komen, met alleen ‘rubrieken en vragen’ die voor degene die aangifte doet cadendo zijn. Ook gaat de fiscus brieven sturen naar mkb’ers die mogelijk recht hebben op de zelfstandigenaftrek, maar daar geen gebruik van maken.

READ  Elon Musk era davvero a Firenze: "Visit it", mega-spot della città - Cronaca

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *